Hulpdienst Diakonie Veghel

De Hulpdienst Diakonie is een project van nabije en kleine hulp door vrijwilligers aan mensen, georganiseerd vanuit de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Franciscus en de Protestantse Gemeente Veghel (PKN). De Diakonie geeft hulp aan alle inwoners van de voormalige gemeente Veghel (Eerde, Erp, Boerdonk, Keldonk, Mariaheide, Veghel, Zijtaart) die zijn aangewezen op de hulp van anderen, maar geen beroep kunnen doen op familie, buren, kennissen, professionele of bedrijfsmatige hulpverlening. Hulp verleent de Diakonie in de vorm van een luisterend oor of een helpende hand.