Halt- team- Oost Brabant

Halt richt zich al veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaat Halt: gedrag van jongeren van 12 tot 18 jaar waarmee bepaalde – in wetten vastgelegde – normen worden overtreden en waarop een straf staat.