Psychologisch Centrum Lambertushof Veghel

Psychologisch Centrum Lambertushof Veghel draagt door behandeling en haar diensten en producten op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn bij aan een optimale kwaliteit van leven van haar cliënten. De dienstverlening is er op gericht de cliënt de regie over zijn/ haar eigen leven te laten houden of verbeteren.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: