Filizofie – interculturele zorg

De behoefte aan zingeving in het leven staat centraal in de werkwijze van FILIZofie. Een goede vertrouwensrelatie en de ruimte waarin eenider zichzelf kan zijn, is de basis van Filizofie voor een succesvolle begeleiding. De organisatie zorgt ervoor dat iedereen zichzelf durft te zijn, openlijk durft te praten over wat hem bezighoudt. Filizofie zoekt met de inwoner mee en begeleidt hem in de zoektocht naar wat hij zelf wilt en wat hem geluk geeft in dit leven.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: