De Viersprong

De Viersprong is een GGZ-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin of bij wie problemen dreigen te ontstaan. De Viersprong leert hen en hun naasten om de problemen te voorkomen, op te lossen of hanteerbaar te maken, zodat zij een perspectief op een beter leven krijgen. De Viersprong is hierin grensverleggend door voortdurend te zoeken naar betere GGZ behandelingen. De Viersprong biedt GGZ cliënten het best mogelijke resultaat op basis van de laatste inzichten in het vakgebied.

Producten De Viersprong:

 • MBT-A
 • Schematherapie Adolescenten
 • TPO-a
 • MST
 • FFT
 • FFT@home
 • MST-PSB
 • MST-CAN
 • FIT
 • Kinderen uit de Knel
 • Consultatie en advies
 • MST-ASS

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: