Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie Judith Rovers

Praktijk voor kinder-en jeugdtherapie Judith Rovers biedt ambulante hulp, voor 4 tot 18 jarigen en hun ouder(s)/verzorger(s). Hoe jonger de kinderen hoe meer de ouders bij de behandeling betrokken zijn.
Bij de klachten valt te denken aan eet- of slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten, teruggetrokken of juist druk en agressief gedrag, snel en vaak boos zijn, faalangst, assertiviteitsproblemen, gepest worden, contactproblemen, piekerklachten, angst- en depressieve klachten en klachten naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen.
Ook biedt de praktijk begeleiding voor het moeilijk om kunnen gaan met “in aanleg gegeven problemen”, zoals AD(H)D of Autismespectrumstoornis.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant biedt excellente specialistische GGZ aan voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De organisatie ondersteunt hen bij herstel en het bevorderen van participatie, met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doet GGZ Oost Brabant door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

GGZe

GGZe Kind en Jeugd helpt kinderen en jongeren met psychische problemen die niet eenvoudig zijn op te lossen. Denk onder meer aan: ernstige vormen van eetstoornissen, ADHD, angst, depressie, autisme of traumagerelateerde problemen. Ook jongeren die vanwege hun gedrag in contact zijn gekomen met jeugdreclassering of de Raad voor de Kinderbescherming kunnen bij de organisatie terecht. Daarnaast biedt GGZe ondersteuning als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, als er sprake is van problemen in de thuissituatie of bij ernstige psychische problemen bij één van de ouders.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: