Dorpsraad Eerde

Dorpsraad Eerde is een zelfstandige stichting die een bemiddelende en adviserende rol vervult tussen openbare bewoners aangelegenheden, gemeente Meierijstad en andere (overheids)organisaties.

Dorpsraad Boskant

Dorpsraad Boskant behartigt de belangen van alle inwoners van het kerkdorp Boskant. De dorpsraad is het eerste aanspreekpunt met en naar de gemeente als het gaat om gemeenschappelijke belangen van Boskant.

Dorpsraad Boerdonk

Stichting Dorpsraad Boerdonk behartigt de algemene belangen van de inwoners in Boerdonk. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden en te verbeteren. De dorpsraad is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners van Boerdonk. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van de dorpsraad zijn: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van Boerdonk.

Dorpsraad Zijtaart

Dorpsraad Zijtaart zet zich in voor de belangen van alle inwoners in Zijtaart en onderhoudt de contacten met de gemeente.

Dorpsraad Mariaheide

Dorpsraad Mariaheide zet zich in voor de belangen van alle inwoners in Mariaheide en onderhoudt de contacten met de gemeente.

Stichting Dorpsraad Keldonk

Stichting Dorpsraad Keldonk zet zich in voor de belangen van alle inwoners in Keldonk en onderhoudt de contacten met de gemeente.

Stichting zorg om het dorp Boerdonk

Zorg om het Dorp Boerdonk is een stichting die continu bezig is om de leefbaarheid in en om het dorp te verbeteren. De organisatie heeft onder andere een:
– bibliotheek
– dorpsauto
– duofiets
– eetpunt
– uitleenpunt medische hulpmiddelen
– vakantieprogramma
–  dementievriendelijk Boerdonk
– Ook geeft de organisatie AED-trainingen en computercursussen.

Dorpsraad Olland

Dorpsraad Olland behartigt de belangen van de inwoners van Olland door het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het proberen, in samenwerking met het particulieren en de overheid, daaraan tegemoet te komen. Uitgangspunt hierbij is altijd dat het algemeen belang boven het persoonlijk belang gaat of boven het belang van een kleine groepering. Ook organiseert de dorpsraad jaarlijks de sinterklaasintocht.