De Watersteeg

De Watersteeg biedt dagbehandeling voor mensen met middel tot zware dementie, zowel individueel als in groepsverband. Daarbij gaat de organisatie uit van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Dagbehandeling dementie bestaat uit dagactiviteiten in combinatie met behandeling. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt zelf aan de slag gaat om zijn of haar mogelijkheden optimaal te benutten. Het programma richt zich op structuur. Een overzichtelijke dagbehandeling is hierin belangrijk.

Voorbeelden van activiteiten zijn geheugenoefeningen, gespreksgroepen, bewegen, creatieve activiteiten, huishoudelijke klusjes en ontspanning.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Mgr. Bekkershuis

Mgr. Bekkershuis biedt gespecialiseerde dagbesteding en dagbehandeling, voor mensen met problematiek of dementie die nog thuis wonen en voor wie andere voorzieningen in hun eigen wijk of buurt niet toereikend zijn.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: