Dorpsraad Boerdonk

Stichting Dorpsraad Boerdonk behartigt de algemene belangen van de inwoners in Boerdonk. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden en te verbeteren. De dorpsraad is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners van Boerdonk. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van de dorpsraad zijn: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van Boerdonk.

Stichting Algemeen Boerdonks Belang

Stichting Algemeen Boerdonks Belang is een vrijwilligersorganisatie die door het jaar heen allerlei activiteiten organiseert voor zowel jong als oud in Boerdonk.

Stichting zorg om het dorp Boerdonk

Zorg om het Dorp Boerdonk is een stichting die continu bezig is om de leefbaarheid in en om het dorp te verbeteren. De organisatie heeft onder andere een:
– bibliotheek
– dorpsauto
– duofiets
– eetpunt
– uitleenpunt medische hulpmiddelen
– vakantieprogramma
–  dementievriendelijk Boerdonk
– Ook geeft de organisatie AED-trainingen en computercursussen.

Jong Nederland Boerdonk

Jong Nederland Boerdonk biedt kinderen uit Boerdonk en omgeving de mogelijkheid om in hun vrije tijd aan gevarieerde activiteiten mee te doen. Denk vooral aan sport, spel, buitenleven en creativiteit.