BurgerCoaching

BurgerCoaching begeleidt mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een psychisch probleem en / of psychosociale problematiek. Dit zijn bijvoorbeeld leermoeilijkheden, leerachterstanden, ADHD, concentratiestoornissen, verstandelijke beperking en andere specifieke zorgvragen. In elke situatie staat de inwoner en zijn zorgbehoefte centraal. BurgerCoaching vindt het belangrijk dat eenieder zo gelukkig en volwaardig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij. Daarom wil de organisatie samen met de inwoner zijn zelfredzaamheid vergroten, door middel van het benutten van de eigen krachten van de client. De inwoner krijgt begeleiding van professionals die streven naar een goede relatie en gericht zijn op oplossingen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

P&J professionals psychosociale hulpverlening

P&J professionals psychosociale hulpverlening (Paul Spijker en Jeroen Buuts) hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het coachen, begeleiden en behandelen van GGZ- en/of LVG- patiënten, ook binnen het forensisch werkveld.

P&J investeert veel tijd en energie om tot een goede werkrelatie te komen. Stabilisatie en het vergroten van de zelfredzaamheid staan centraal in de begeleiding. Waar nodig kan snel geïntervenieerd worden binnen de hulpvraag van de cliënt in zijn/haar context. P&J maakt gebruik van ervaringen en vaardigheden opgedaan als reclasseringswerker, cognitief gedragstherapeutisch werker en ambulant behandelaar binnen de (forensische) GGZ en (forensische) verslavingszorg.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

PlanH Werkt

PlanH biedt individuele ambulante begeleiding en dagbesteding (Gewoon Goed). PlanH Werkt biedt (intensieve-) ondersteuning en begeleiding in een netwerk waar men zich veilig voelt en zich maximaal kan ontplooien binnen ieders mogelijkheden. Hierbij vergroten we het herstellend vermogen van de deelnemer en richten we ons op eigen regie.

Onze doelgroep: jongeren en volwassenen die moeite hebben zelf de regie over het eigen leven te voeren. Dat kan komen door een psychiatrische aandoening, psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Onze begeleiders hebben deskundigheid in het begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen (depressie, psychose, autisme, ADHD, angststoornissen), persoonlijkheidsstoornissen en/of met een justitie verleden.

 

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Noudri-zorg

Noudrizorg levert begeleiding en coaching in de regio ‘s-Hertogenbosch. Noudrizorg bouwt op jarenlange ervaring in het begeleiden en coachen van een zeer brede doelgroep. Hieronder vallen jongeren en volwassenen met verschillende soorten hulpvragen. Zo begeleidt Noudrizorg mensen die in verschillende situaties wat extra ondersteuning nodig hebben. Ook staat de organisatie klaar voor moeilijk bereikbare jongeren en volwassenen met een sociale, psychische en gedragsproblemen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Nexus-care

NeXus-Care biedt (cultuur sensitieve) begeleiding met als doel een goede integratie, participatie en verbetering van de zelfredzaamheid in de maatschappij. NeXus-Care werkt integraal zodat op alle levensgebieden van de cliënt (persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, opleiding/werk, familie, sociale contacten en financiën) praktische stappen gezet kunnen worden. NeXus-Care begeleidt de cliënt zo gericht mogelijk door aan te sluiten bij de eigen (culturele en persoonlijke) waarden en normen en mogelijkheden.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Novafarm-Grip

Novafarm-Grip is een organisatie die cliënten met verslavingsproblematiek of psychische problemen helpt de draad van hun leven weer op te pakken. Dat doet de organisatie door het aanbieden van dagbesteding op (zorg)boerderijen, eventueel gecombineerd met wonen op de boerderij.

Dagelijks werkt de organisatie samen met ervaren casemanagers en woonbegeleiders die hun cliënten bijstaan met raad en daad. Het kantoor staat in het Brabantse Sint-Oedenrode en de (zorg)boerderijen liggen verspreid over geheel Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Omdat het heel diverse boerderijen zijn, kan Novafarm-Grip echt zorg op maat bieden.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Gidiz

Gidiz biedt drie vormen van ondersteuning:
1: Ambulante begeleiding in de eigen omgeving;
2: Begeleid zelfstandig wonen in een Gidiz-huis;
3: Relatie- en gezinstherapie (Praktijk Gidiz).

Een psychische of psychiatrische stoornis, zoals een angststoornis of autisme, hoeft het dagelijks leven niet in de weg te staan. Gidiz biedt ondersteuning en begeleiding in het dagelijkse leven waar iemand het zelf nodig heeft, zonder dat de problematiek centraal staat. Vanuit de kern van de client en kracht ontwikkelt Gidiz samen een betere balans tussen het denken en voelen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: