KBO Brabant

KBO-Brabant is een zelfstandige vereniging van 125.000 senioren en 284 lokale KBO-verenigingen die opkomt voor de belangen van senioren op het gebied van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit, inkomen en pensioen. Uw lokale KBO-vereniging kent u waarschijnlijk heel goed door de vele activiteiten die er in uw wijk of dorp worden georganiseerd, de vele vrijwilligers die advies, hulp en ondersteuning bieden, de nieuwsbrief die u maandelijks ontvangt en vooral door de mensen die u er ontmoet.

Dorpsraad Zijtaart

Dorpsraad Zijtaart zet zich in voor de belangen van alle inwoners in Zijtaart en onderhoudt de contacten met de gemeente.

Dorpsraad Mariaheide

Dorpsraad Mariaheide zet zich in voor de belangen van alle inwoners in Mariaheide en onderhoudt de contacten met de gemeente.

Dorpsraad Erp

Dorpsraad Erp werkt aan het vormen van een overlegstructuur tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad om de leefbaarheid in Erp te bevorderen en de belangen van de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te behartigen.

Dorpsraad Eerde

Dorpsraad Eerde is een zelfstandige stichting die een bemiddelende en adviserende rol vervult tussen openbare bewoners aangelegenheden, gemeente Meierijstad en andere (overheids)organisaties.

Dorpsraad Boskant

Dorpsraad Boskant behartigt de belangen van alle inwoners van het kerkdorp Boskant. De dorpsraad is het eerste aanspreekpunt met en naar de gemeente als het gaat om gemeenschappelijke belangen van Boskant.