Dorpsraad Nijnsel

Dorpsraad Nijnsel zet zich in voor de belangen van alle inwoners in Nijnsel en onderhoudt de contacten met de gemeente.

Dorpsraad Erp

Dorpsraad Erp werkt aan het vormen van een overlegstructuur tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad om de leefbaarheid in Erp te bevorderen en de belangen van de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te behartigen.

Dorpsraad Boskant

Dorpsraad Boskant behartigt de belangen van alle inwoners van het kerkdorp Boskant. De dorpsraad is het eerste aanspreekpunt met en naar de gemeente als het gaat om gemeenschappelijke belangen van Boskant.

Dorpsraad Boerdonk

Stichting Dorpsraad Boerdonk behartigt de algemene belangen van de inwoners in Boerdonk. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden en te verbeteren. De dorpsraad is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners van Boerdonk. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van de dorpsraad zijn: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van Boerdonk.

Dorpsraad Olland

Dorpsraad Olland behartigt de belangen van de inwoners van Olland door het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het proberen, in samenwerking met het particulieren en de overheid, daaraan tegemoet te komen. Uitgangspunt hierbij is altijd dat het algemeen belang boven het persoonlijk belang gaat of boven het belang van een kleine groepering. Ook organiseert de dorpsraad jaarlijks de sinterklaasintocht.