Reinier van Arkel

Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun naasten. Reiner van Arkel is ervan overtuigd dat ernstige psychiatrische problematiek voorkomen kan worden, of de gevolgen daarvan verminderd, wanneer tijdig de juiste zorg geboden kan worden in de nabijheid van de cliënt. Net zo belangrijk als de zorg voor de cliënt zelf is dat familie en naasten van de cliënt zich ook gesteund voelen en een beroep op ons kunnen doen. De organisatie biedt hoogwaardige tweedelijns specialistische zorg.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: