Amare Zorgcoaching

Amare Zorgcoaching is een middelgrote specialistische instelling voor kinderen, jeugdigen en hun (gezins)systemen. Amare Zorgcoaching biedt begeleiding, behandeling en diagnostiek. Begeleiding in de vorm van ambulante begeleiding, dagbegeleiding en respijtzorg (logeeropvang), behandeling in de vorm van individuele behandeling, groepsbehandeling en ambulante gezinsbehandeling. Hiernaast biedt Amare Zorgcoaching een weerbaarheids- en assertiviteitstraining aan voor kinderen en jeugdigen en een oudertraining gericht op psycho-educatie. In de regio Hart van Brabant is Amare Zorgcoaching per 2023 actief in een samenwerkingsverband. In dit samenwerkingsverband werken wij vanuit en met een systemische visie en benadering. Bij een systeemgerichte aanpak kan gedacht worden aan het samenwerken met de school van de cliënt, met ouder(s)/verzorger(s), met anderen uit het netwerk en de omgeving en andere hulpinstanties. Er wordt resultaatgericht gewerkt aan de hand van een vooraf afgestemd zorgplan.

Ook mag voortaan een ander mailadres worden gekoppeld voor verdere vragen of contactname. Dit is casusregie@amarezorg.nl

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Buro3o

Buro 3o is een zorginstelling voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Buro 3o biedt behandeling zowel op locatie als ambulant. Tevens biedt Buro 3o individuele en groepsbegeleiding voor jeugd met ASS, ADHD, angst, depressie en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek en/ of diagnostiek. Buro 3o is onderscheidend en daadkrachtig door maatwerk en de passende match voor de jongere, in de uitvoering van de specialistische zorgvraag. De organisatie werkt methodisch met een samenhangende aanpak binnen alle levensdomeinen. Alle zorg gaat in afstemming met het netwerk en is gericht op het zo snel mogelijk de eigen regie functie van het kind/de jongere en het eigen netwerk te verbeteren.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: