Serviceteam Noordkade

Serviceteam Noordkade is er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die extra hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van passend werk.

Met verschillende ondernemers op de Noordkade in Veghel zijn afspreken over werkzaamheden die gedaan kunnen worden.

Hierbij kan gedacht worden aan facilitaire taken, horeca, terrein schoonmaak, lunch verzorgen, werken in de spoelkeuken, schoonmaakservice.

De opstart vindt gezamenlijk plaats en er is begeleiding op maat voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Vaardigheden die (verder) ontwikkeld worden zijn: werken in een team, plannen en organiseren, op tijd komen, reflecteren, zorgvuldig werken, werktempo, doorzetten en sociale vaardigheden.

Talent uit Noordoost-Brabant

Talent uit Noordoost-Brabant werkt voor werkgevers en werkzoekenden, met een betrouwbaar en kosteloos inzicht voor werkgevers en uitzendbureaus in Noordoost-Brabant. Op dit platform biedt de organisatie gemotiveerde werkzoekenden, zeker ook degenen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken, ondersteuning.

Leerwerkloket Noordoost-Brabant

Het leerwerkloket Noordoost-Brabant is een samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers en is er voor werkzoekenden (met of zonder uitkering), studenten, scholieren, werknemers en werkgevers.  Het Leerwerkloket geeft advies op maat op het gebied van scholing en lerend werken.

Sterker werk(t)

Sterker Werk(t) is actief in het aanbieden van ambulante begeleiding in de thuis situatie. De ambulante begeleiding biedt de organisatie al dan niet, in combinatie met begeleiding bij het vinden van een baan of tijdens het werken (bijvoorbeeld door middel van jobcoaching). Sterker Werk(t) werkt hierin samen met particulieren, gemeenten, bedrijfsleven en bewindvoerders.

Sterker Werkt biedt ondersteuning in de eigen omgeving, zodat de klant zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Dit gebeurt aan de hand van een coachingsplan welke samen met de klant is opgesteld. Eigen regie van de klant staat centraal.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Erbij dagbesteding

Erbij – voor persoonlijke begeleiding –

Het streven van Erbij Dagbesteding is om samen met jou – in een normale omgeving – te werken aan een voor jou zinvol leven. Dat doen we in de thuissituatie én door middel van activiteiten buitenshuis. Wij helpen, juist ook als het wat minder met jou gaat. En we gaan natuurlijk uit van wat jij wilt én kunt. Jouw unieke hulpvraag telt.

Daarnaast bieden we jouw de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier arbeidsvaardigheden te trainen.

Dit alles doen we onder meer op basis van een WMO- of WLZ-indicatie, zowel via een PGB als in de vorm van zorg in natura (ZIN). Daarvoor zijn we lid van WMO-coöperatie de Meierij en hebben we een overeenkomst met het zorgkantoor.

Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek!

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: