Stichting De Beemd Actief

Stichting De Beemd Actief probeert het sociaal-culturele leven in wijk De Beemd te bevorderen en daarmee het woon- en leefklimaat te verbeteren.
De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van evenementen, het contact tussen wijkbewoners en/of groeperingen binnen de wijk te bevorderen en algemene wijkbelangen naar officiële instanties toe te behartigen.

‘t Palet in Odendael Brabantzorg

‘t Palet biedt een gevarieerd aanbod van activiteiten, voor elk wat wils. Door een groot aanbod van activiteiten kan men zelf een keuze maken waaraan hij wilt deelnemen. Naast bewoners van Odendael sluiten ook senioren uit de buurt aan en cliënten van de dagzorg. Afhankelijk van de vraag of wensen van deelnemers kunnen er andere of meerdere activiteiten worden opgezet.